Lægevejen

Ventetid / Afbud

Afbud:

-bedes meddelt hurtigst muligt og senest 24 timer før aftalt fremmøde: Tlf. 39636418 eller mail info@ortkir.dk

Der er afsat tid og personale til din behandling, og såfremt aftalen ikke overholdes, forbeholder klinikken sig retten til at opkræve gebyr.

Gebyr for ikke undskyldelig udeblivelse ved konsultation: kr. 250,-
Gebyr for ikke undskyldelig udeblivelse ved operation: kr. 500,-
(Takster i overensstemmelse med overenskomst for praktiserende speciallæger)
 
Ventetider:

Vore ventetider er blandt andet afhængige af henvisningsårsagen.

For patienter som er henvist fra egen læge er ventetiden ca. 4-16 uger dog med undtagelse af ferieperioder.